Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

Contoh Terjemahan Bahasa Jawa Ke Indonesia (bag.1)

Sugeng rawuh dulur,
Kali ini saya ingin mencoba menerjemahkan kalimat dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Petikan kalimat ini saya ambil dari Solopos.com. Silakan jika ada dari Anda yang menemukan keganjilan atau kesalahan dalam penerjemahan ini bisa mengkoreksi melalui kotak komentar.
Tekan omahe randha kembang kuwi atiku kaya dijedorne lawang. Nalika randha kembang kuwi mbukak lawang ora bisa dak ampet kagetku nalika aku nyawang raine,”Esti!” pambengokku terus bubar kuwi aku ora mangerteni maneh ana kadadeyan apa. Ngerti-ngerti aku wis ana ngomah lan dirubung sedulur-sedulurku.

“Le, nyatane meneng-meneng kowe luwih nakal timbang, Mas Bas,” ngendikane Mas Kun. ”Dhik Esti, randha kembang kuwi, crita akeh babagan biyen sesambungan karo awakmu ananging wong tuwane ora setuju. Terus kowe nekad nganti Dhik Esti duwe anak siji ora ana bapake. Tibake bapake ya kowe kuwi. Sesambungane Dhik Esti karo Mas Bas kuwi tibake mung sandiwara kanggo mancing tanggung jawabmu sawise Dhik Esti manger…