Skip to main content

Contoh Terjemahan Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia (Bag.2)

Bahasa Jawa :

Atusan warga nunggu arak-arakan gunungan Grebeg Mulud kang diarak saka Kraton tumuju ing Mesjid Gedhe Kauman, Selasa (14/1/2014). Ana ing sak tengahing atusan warga iku, akeh para sesepuh kang melu ngalap berkah rebutan Gunungan.

Astuti, 52, wiwit saka tabuh enem esuk wus teka ing Mesjid Gedhe Kauman, kang mapan ana ing iring kulon Alun-alun Lor Kraton Ngayogyakarta. Karep krentege wus cetha yaiku nunggu gunungan Grebeg Mulud kang bakal dikirab saka Siti Hinggil Kraton Ngayogyakarta tumuju Mesjid gedhe Kauman, udakara tabuh 09.30 WIB.

Saka omahe ing Nogotirto, Gamping, Sleman, Astuti numpak sepeda. Karepe cetha yaiku sedya kepingin melu ngalab berkah ing pungkasane Pahargyan Sekaten. Lan karep sedyane Astuti kasembadan. Nalika atusan warga padha rebutan gunungan, dheweke kayadene oleh berkah nalika ana nom-noman kang menehi thiwul ayu marang dheweke. “Wau wonten mas-mas saged mlebet ing njero gunungan, lajeng kula dipendhetke tiwul ayu menika,” ngono ujare Astuti.

Cuplikan sebagian teks di atas diambil dari situs solopos.com . Ini hanya sebagai contoh.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia :

Ratusan warga menunggu iring-iringan gunungan Grebeg Mulud yang diarak dari Keraton menuju Mesjid Gedhe Kauman, Selasa (14/1/2014). Di tengah-tengah ratusan warga tersebut, banyak orang tua yang ikut ngalap berkah rebutan Gunungan.

Astuti, 52, sejak dari pukul enam pagi sudah tiba di Mesjid Gedhe Kauman yang terletak di sebelah barat Alun-Alun Lor Kraton Ngayogyakarta. Tujuannya sudah jelas yaitu menunggu gunungan Grebeg Mulud yang akan dikirab dari Siti Hinggil Kraton Ngayogyakarta menuju Mesjid Gedhe Kauman dimulai pukul 09.30 WIB.

Dari rumahnya di Nogotirto, Gamping, Sleman, Astuti naik sepeda. Tujuannya yaitu ingin ikut ngalap berkah di akhir acara sekaten. Dan keinginan Astuti terlaksana. Ketika ratusan warga saling berebut gunungan, dia seperti dapat berkah ketika ada anak muda yang memberi thiwul ayu kepadanya. " Tadi ada mas-mas bisa masuk ke dalam gunungan, lalu saya diambilkan tiwul ayu ini", ujar Astuti.

Demikian seri contoh terjemahan Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia. Saya yakin masih ada kekurangan dalam penerjemahan ini. Nanti akan saya update dengan kosa katanya.

Matur nuwun :)

Comments

Popular posts from this blog

Contoh Percakapan Dalam Bahasa Jawa (Bag.2)

Nina lagi dolan menyang omahe kanca sak kelas jenenge Siti. Dina iku Siti pas lagi nandur kembang ning latar mburi omahe. (Nina sedang main ke rumah teman sekelasnya namanya Siti. Hari itu Siti pas sedang menanam bunga di halaman belakang rumahnya)

Nina : Hai Siti (Hai Siti)
Siti  : Hai Nina (Hai Nina)
Nina : Kowe lagi ngapa? (Kamu sedang apa? / kamu lagi ngapain?)
Siti  : Aku lagi nandur kembang ki. Aku njaluk tulung gawakno pot kembang sing ning kana kae mrene, isa ora? (Aku sedang/lagi menanam bunga nih. Aku minta tolong bawakan pot bunga yang di sana itu ke sini bisa nggak?
Nina : Ya ( Nina nggawa pot kembange).....Siti iki pot kembange. (ya...Nina membawa pot bunganya...Siti ini pot bunganya)
Siti : Matur nuwun ya (terima kasih ya)
Nina : Padha-padha Siti. Kembang-kembang iki endah ya. Apa iki kabeh duwekmu Siti? (Sama-sama Siti. Bunga-bunga ini indah ya. Apa ini semua punyamu Siti?)
Siti : Iya. Ibuku mundhutake kembang-kembang iki kabeh kanggo aku. (Iya ibuku membelikan bunga-bu…

Contoh Percakapan Dalam Bahasa Jawa

Wah, sudah lama ni saya tidak update posting di blog ini karena kesibukan di luar online. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri / Sugeng Riyadi 1433 H untuk sedulur-sedulur muslim semua di seluruh dunia walaupun sudah terlambat beberapa hari heheheehhe :).

Ok lanjut...

Kali ini saya ingin menulis beberapa contoh percakapan dalam bahasa Jawa.

A : Piye Kabare? (Apa kabar?)
B : Apik. Hla kowe piye? (Baik. Lha kamu bagaimana?)
A : Aku ya apik. Wah, wis suwe ora ketemu ki. Kangen rasane karo kanca. ( Aku juga baik. Wah, sudah lama tidak ketemu nih. Kangen rasanya sama teman).
B : Saiki kowe wis nyambut gawe apa durung? (Sekarang kamu sudah kerja apa belum?)
A : Aku durung nyambut gawe isih nganggur. Hla kowe piye? (Aku belum kerja masih nganggur. Lha kamu bagaimana?)
B : Alhamdulillah, aku wis oleh gawean. Ya wis ayo mangan bareng ning warung mi ayam kae. Tak traktir tenang wae.(Alhamdulillah, aku sudah dapat kerja. Ya udah makan bareng di warung mi ayam itu yuk.Aku trak…

Contoh Terjemahan Bahasa Jawa Ke Indonesia (bag.1)

Sugeng rawuh dulur,
Kali ini saya ingin mencoba menerjemahkan kalimat dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Petikan kalimat ini saya ambil dari Solopos.com. Silakan jika ada dari Anda yang menemukan keganjilan atau kesalahan dalam penerjemahan ini bisa mengkoreksi melalui kotak komentar.
Tekan omahe randha kembang kuwi atiku kaya dijedorne lawang. Nalika randha kembang kuwi mbukak lawang ora bisa dak ampet kagetku nalika aku nyawang raine,”Esti!” pambengokku terus bubar kuwi aku ora mangerteni maneh ana kadadeyan apa. Ngerti-ngerti aku wis ana ngomah lan dirubung sedulur-sedulurku.

“Le, nyatane meneng-meneng kowe luwih nakal timbang, Mas Bas,” ngendikane Mas Kun. ”Dhik Esti, randha kembang kuwi, crita akeh babagan biyen sesambungan karo awakmu ananging wong tuwane ora setuju. Terus kowe nekad nganti Dhik Esti duwe anak siji ora ana bapake. Tibake bapake ya kowe kuwi. Sesambungane Dhik Esti karo Mas Bas kuwi tibake mung sandiwara kanggo mancing tanggung jawabmu sawise Dhik Esti manger…